Noves Tecnologies i Serveis IT 360º per a empreses

La nostra factoria d'innovació és capaç d'acompanyar i donar cobertura a qualsevol iniciativa o necessitat de la teva companyia.El nostre lema és: Nothing is impossible.

SOM-HI JUNTS!

Assessorament tecnològic integral a les empreses

Som 'Thinkers', tenim un potent equip que combina estrategs, desenvolupadors de negoci, dissenyadors, enginyers i experts en tecnologies disruptives. Convertim idees en creixement. L'experiència del nostre equip reuneix totes les capacitats necessàries per acompanyar els nostres clients durant tot el procés de creació. Oferim un servei complet, des de l’estudi previ fins al manteniment de projectes ja desplegats i consolidats. El nostre objectiu és optimitzar al màxim els recursos del client, assegurant la seva màxima satisfacció i el compliment de les seves expectatives.

Implantació de noves tecnologies per ERP i CRM

El nostre objectiu és ajudar als nostres clients amb els seus sistemes de gestió, buscant sempre l'excel·lència i innovació en la seva empresa, i apostant per la transformació digital i les "relacions a llarg termini". Tenim gran experiència en la conceptualització, cerca, implantació i optimització de solucions empresarials (ERP, CRM, BI). NO representem cap marca, ens devem únicament als nostres clients i els assessorem sobre la millor solució segons tipus d'empresa, dimensions i necessitats.

Tècniques d’augment de la productivitat i rendiment

Aquestes tècniques tenen com a objectiu principal constatar que la consolidació d'un nou model estratègic, organitzatiu i d'activitat empresarial, vinculat amb la inversió i l'ús de les TIC, modifica substancialment els patrons de comportament dels resultats empresarials, en especial la productivitat, la competitivitat, les retribucions dels treballadors i el benefici de l’empresa.

Tècniques d’augment de notorietat i vendes

Mitjançant la tecnologia (SEO, SEM, XXSS, etc.) creem junts una estratègia còmoda i real de construcció d'imatge, diferenciació de la competència i creació de valor que actuï com una eina d'augment de vendes i/o notorietat de la nostra marca.

Estalvi de costos a través de la tecnologia

El permanent desenvolupament de les noves tecnologies ens permet aplicar cada dia nous recursos i possibilitats dins de la nostra organització. Les autopistes de la informació són cada vegada més una font d'estalvi i oportunitats si s'utilitzen de forma adient.

Transformació digital de negocis

La transformació digital d’un negoci és més que el nom que es dóna a la realització d’un canvi de model de negoci que Internet està consolidant en les estructures de negoci. Pot anar des de l'adopció de sistemes informàtics més o menys complexos, fins a un canvi profund en les estructures organitzatives - model de negoci i afecta significativament la cultura corporativa i empresarial.