Politica de privacitat

AVISO LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT Última actualització: octubre de 2018

Lausengier, S.L (d’ara endavant, Lausengier, S.L) manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades, concretament amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; el Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999; el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i altra legislació aplicable. De conformitat amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa els Usuaris que les dades de caràcter personal que siguin facilitats en la Plataforma seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part dels fitxers titularitat de Lausengier, S.L, com a responsable del fitxers degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, per a les finalitats pròpies de gestió d’Usuaris registrats en la Plataforma de Lausengier.com.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable del tractament

LAUSENGIER, S.L. NIF: L-711180-X

Finalitat del tractament

Gestió y prestació de serveis sol·licitats.

Legitimació del tractament

Cumplimentació de formularis Plataforma, Registre d’usuaris i ús del servei.

Destinataris de cesions o transferències

No es preveuen cessions de dades a terceres persones o entitats.

Drets

Accedir, rectificar i cancel·lar les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

D’acord amb la legislació aplicable, a continuació, es detalla la Política de Privacitat que la Lausengier, S.L utilitza en el tractament de les dades dels Usuaris que es registren a través de Lausengier, S.l.fr (d’ara endavant la Plataforma).Qui és el responsable de les Dades que vostè ens facilita? Tota la informació personal que faciliti o es reculli a través de la Plataforma, serà tractada per:

Responsable del tractament de dades

Responsable

LAUSENGIER, S.L. NRT: L-711180-X

Adreça Postal

 C/ Av. Sant Antoni 48, 4-3, AD400, La Massana (Andorra)

Telèfon

+(376)352023

Correu electrònic

lausengier.com/contacte

I. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? La base legal per al tractament de les dades és el contacte per qualsevol de les vies disponibles en la Plataforma (formularis, e-mail contacto), l’execució del registre de l’Usuari en la Plataforma i el posterior ús que l’Usuari pugui fer d’aquesta.

II. ¿Quina informació recopila Lausengier, S.L? La informació que rebem en la Plataforma per part dels Usuaris es recopila com exposem a continuació. a) Informació que els Usuaris ens faciliten directament: Lausengier, S.L recopila i emmagatzema certa informació que l’Usuari introdueix en la Plataforma o que la facilita de qualsevol altra manera: Dades de Registre: la informació que l’Usuari ens facilita quan es crea un compte en la Plataforma. Això és, el nom de l’Usuari, el correu electrònic, domicili…etc. Informació del Perfil de l’Usuari: la informació que l’Usuari afegeix en la Plataforma a l’efecte de poder utilitzar el Servei. L’Usuari pot veure i editar les dades personals del seu perfil quan estimi oportú. Dades del compte de l’Usuari: la informació de les comandes realitzades per part de l’Usuari. Informació addicional que l’Usuari vol compartir: la informació que podria facilitar l’Usuari a Lausengier, S.L amb altres finalitats. Per exemple, l’adreça de facturació, en cas de sol·licitar rebre factures de Lausengier, S.L. b) Informació que els Usuaris ens faciliten indirectament: Dades derivades de l’Ús de la Plataforma: Lausengier, S.L recol·lecta les dades derivades de l’Ús de la Plataforma per part de l’Usuari cada vegada que aquest interactua amb la Plataforma. Dades del dispositiu: Lausengier, S.L emmagatzema les dades del dispositiu de connexió que l’Usuari utilitza per a accedir al Servei. Aquests són: Adreça IP d’Internet que utilitza l’Usuari per a connectar-se a Internet amb el seu ordinador o mòbil, informació del seu ordinador o mòbil, connexió a Internet, el seu tipus de navegador, la versió i el sistema operatiu, i el tipus de dispositiu, el clickstream complet de localitzadors de recursos Uniformes (URL), incloent la data i l’hora, el número de “cookie” de l’Usuari, l’historial de navegació i les preferències de l’Usuari. Dades derivades de l’origen de l’Usuari: si l’Usuari arriba a la Plataforma de Lausengier, S.L a través d’una font externa (com seria per exemple un enllaç d’una altra pàgina web o d’una xarxa social), Lausengier, S.L recopila les dades de la font de la qual procedeix l’Usuari. Dades derivades de les “cookies”: Lausengier, S.L utilitza cookies pròpies i de tercers per a facilitar la navegació als seus Usuaris amb finalitats estadístics. Dades derivades de tercers externs: Lausengier, S.L podria recopilar informació o dades de caràcter personal de tercers externs únicament si l’Usuari autoritza aquests tercers a compartir la informació.

III. ¿Amb quina finalitat es recopilen les dades? 1.- Lausengier, S.L utilitza les dades que recopila dels Usuaris per a prestar el Servei que sol·liciti l’Usuari a través del seu compte en la Plataforma, segons el mecanisme descrit en els “Termes d’Ús”. 2.- Lausengier, S.L també utilitza la informació per a investigar i analitzar com millorar els serveis que presta als Usuaris, així com per a desenvolupar i millorar les característiques del servei que ofereix. 3.- Lausengier, S.L també pot utilitzar la informació dels Usuaris amb el propòsit de detectar i investigar fraus, així com altres activitats il·legals i trencaments potencials dels nostres “Termes d’Ús”. 4.- Internament, Lausengier, S.L utilitza la informació amb finalitats estadístics a l’efecte d’analitzar el comportament i les tendències dels Usuaris, de comprendre com els Usuaris utilitzen la Plataforma, i de gestionar i millorar els serveis oferts, incloent la possibilitat d’afegir nous distintius. 5.-Així mateix, Lausengier, S.L podrà utilitzar les dades personals que l’Usuari li facilita per a realitzar comunicacions via correu electrònic i/o enviar SMS a l’Usuari sobre l’operativa del servei. Lausengier, S.L enviarà missatges a l’Usuari amb informació relativa a l’estat de la comanda sol·licitada, i una vegada aquest hagi acabat, Lausengier, S.L enviarà un resum/rebo de la comanda i del preu del mateix al correu electrònic de l’Usuari. En registrar-se en la Plataforma s’entendrà que l’Usuari accepta la present Política de Privacitat i que, per tant, autoritza la Lausengier, S.L per a realitzar totes dues comunicacions. 6.- D’altra banda, Lausengier, S.L, amb el consentiment de l’Usuari, podrà enviar al correu electrònic dels Usuaris missatges promocionals i/o ofertes relatives al Servei. Si l’Usuari desitja no rebre la citada informació i/o comunicacions comercials, els Usuaris podran optar en qualsevol moment a l’opció de “Cancel·lar la subscripció” en el propi correu electrònic, i conseqüentment, Lausengier, S.L cessarà immediatament en l’enviament de la citada informació. 7.- Si l’Usuari connecta el seu compte a una altra xarxa social o a la web d’un tercer, Lausengier, S.L podria utilitzar la informació cedida a aquesta xarxa social o tercer, sempre que aquesta informació s’hagi posat a la disposició de Lausengier, S.L amb el consentiment de l’Usuari.

IV. ¿Per quant temps conservarem les seves dades? Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat durant un termini de 24 mesos des de l’última interacció.

V. ¿Comparteix Lausengier, S.L la informació que recopila? Les dades de caràcter personal que Lausengier, S.L recopili seran exclusivament utilitzats per a la consecució de l’objecte definit en els “Termes d’Ús”. Lausengier, S.L no cedirà les seves dades a altres companyies excepte que compti amb el consentiment previ i exprés de l’Usuari. En tot moment, l’únic destinatari de la informació continguda en les dades de caràcter personal de l’Usuari serà la Lausengier, S.L, a excepció que l’Usuari, voluntàriament, i així ho manifesti de forma expressa, desitgi, la divulgació d’aquesta informació personal a través dels mitjans de què disposa la Plataforma, amb vista a poder-li prestar-li determinats serveis relacionats amb el Servei.

VI. ¿Quins drets tenen els Usuaris? Lausengier, S.L dóna a l’Usuari accés a una gran quantitat d’informació sobre el seu compte i les seves operacions en la Plataforma perquè pugui veure, i en certs casos, actualitzar aquesta informació. Tot Usuari podrà accedir al perfil de l’Usuari i completar-lo i/o editar-lo segons estimi convenient. La informació i dades facilitades per l’Usuari estaran en tot moment disponibles en el compte de l’Usuari i podran ser modificats per l’Usuari a través de l’opció editar perfil. L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tenint en compte que l’exercici dels mateixos és personalíssim, per la qual cosa serà necessari que l’afectat acrediti la seva identitat. L’exercici d’aquests drets haurà de realitzar-se per escrit signat pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili, adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat o un altre document acreditatiu, dirigint-se al correu electrònic de contacte de Lausengier, S.L. Com s’ha indicat anteriorment, si l’Usuari desitja deixar de rebre correus electrònics de Lausengier, S.L podrà ajustar les seves subscripcions en la safata de correu electrònic i pressionar el botó “Cancel·lar la Subscripció”.

VII. ¿Com protegim les dades dels Usuaris? Lausengier, S.L ha adoptat les mesures necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Com s’ha esmentat anteriorment, les dades personals facilitades no seran cedits a tercers sense autorització prèvia per part del titular d’aquests. Així mateix Lausengier, S.L informa els Usuaris que tenen dret a exercitar davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, com a Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades, l’exercici de la tutela efectiva dels drets aquí reconeguts.